Cerrado

Tôi muốn làm một ứng dụng trò chơi casino

Ứng dụng trò chơi tương tác nhiều người chơi , có tích hợp cổng thanh toán cho người dùng ,mua hàng trong ứng dụng , có đổi thưởng cho người dùng . Thiết kế giao diện đồ hoạ , trò chơi giống file APK tôi gửi , được đưa lên cửa hàng trò chơi google play . Ứng dụng có ngôn ngữ tiếng việt

Habilidades: Android, iPhone, Mobile App Development

Ver más: google play promotional graphic, google play publishing cost, publishing google play, google play publisher, add google play account android, scrape google play marketplace, google play publisher account, google play japanese account, google play android vcc, register google play developer, google play android account, Google Play Developer Account, create account google play, israel account google play developer required, create google play developer account, google play japan, google play saudi arabia, google play developer vcc

Información del empleador:
( 0 comentarios ) Vietnam

Nº del proyecto: #17862863

17 freelancers están ofertando el promedio de $2902 para este trabajo

aistechnolabs

Greetings!! Thanks for the opportunity. It’s really exciting that we have a similar kind of expertise and work experience. Casino game [login to view URL] Más

$9166 USD en 30 días
(62 comentarios)
8.9
AAPBD

Hi there, I am very interested in your project and available here from 1 PM to 4 AM GMT+6 to discuss the project details before placing the final quote. I am Shafiul Alam Biplob, 9 years experienced Senior Mobile Más

$2500 USD en 30 días
(140 comentarios)
8.7
TenStar718

hello. i have checked your project requirements. I have mobile app( Android, IOS) , php and backend skill. I have experience with Social app, Dating app, Booking app, Video Streamming, IPTV app, Uber style App , Rest Más

$2500 USD en 30 días
(242 comentarios)
8.7
MobiStudioz

Hi there we had already done similar casino Game , please take a look- [login to view URL] Looking forward to hear from you soon Thank You

$10000 USD en 90 días
(36 comentarios)
7.7
maysaxena

Hi there , I AM READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW HAVE A LOOK ON MY REVIEW ME AND MY TEAM IS READY TO COMPLETE YOUR WORK WITH A QUALITY WORK I have gone through your project requirement specification and as pe Más

$1500 USD en 30 días
(323 comentarios)
7.9
yashtechsolution

Hello, I am a full stacking developer, I have worked many Application and live on application store, we will discuss about project feature and I will give you the best work of mine in estimate time duration.I'm very Más

$2000 USD en 24 días
(81 comentarios)
7.4
Julian29

Xin chào, Tôi có sẵn toàn thời gian cho công việc. Tôi có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android, và tìm cách để bắt đầu làm việc với bạn về dự án của bạn BƯỚC BƯỚC BƯỚC THÊM tôi đã có kinh nghiệm với Android Stud Más

$2000 USD en 30 días
(50 comentarios)
7.2
hy1990com

Hi, nice to meet you. I have looked at your apk and description and found that i am quite suitable for this job. As an app expert, i have developed many apps connected with several platforms and gamy interface. I am Más

$2000 USD en 30 días
(22 comentarios)
6.4
appmasteramlesh

Xin chào, Tôi hiểu rằng bạn cần phát triển trò chơi app.I đã trải qua các chi tiết của dự án của bạn, tôi có khả năng thực hiện dự án này. Tôi thành thạo trong các công nghệ đã cho PHP, MySQL, Android Stududio, l Más

$1500 USD en 30 días
(10 comentarios)
5.3
sumeet3885

I will provide you complete solution with unique design and development time as per your requirement. Complete end to end solutions, from Development to testing and marketing, we do it all. Full-stack Backbone/Angular/ Más

$3333 USD en 5 días
(8 comentarios)
4.9
fullstackappcode

Xin chào,   Tôi hiểu dự án của bạn và ý tưởng rõ ràng về điều đó tạo ra một ứng dụng trò chơi casino. Tôi có thể giúp bạn tôi có kinh nghiệm trước trong phát triển ứng dụng Android và IOS. Tôi có thể thay đổi một số Más

$1666 USD en 23 días
(6 comentarios)
5.1
fullymagento

Hi, We are a team of 65+ experts in PHP and Mobile apps and have more than 10+ years of working experience in all of the categories that you need assistance [login to view URL] to your job requirements, I have done many Más

$2500 USD en 30 días
(5 comentarios)
4.6
invokeitsol

Xin chào, Tôi đã đọc kỹ dự án của bạn và hiểu khái niệm rằng bạn đang tìm kiếm nhà phát triển để tạo ứng dụng trò chơi đánh bạc. Tôi đã thực hiện các dự án tương tự trước đây và có thể cho bạn thấy các mẫu công việc Más

$1500 USD en 30 días
(3 comentarios)
4.1
panchalanurag

Tôi m toàn thời gian có sẵn cho công việc, tôi sẽ phát triển của bạn, nhiều người theo yêu cầu của bạn xin vui lòng chia sẻ thêm chi tiết về dự án của bạn. Tôi có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng di động và phát triển Más

$1500 USD en 12 días
(2 comentarios)
3.7
saadtariq329

I have seen your job posting and i have to ask some questions. Please come over the chat so we can discuss things. All the skills/experience will be discussed/revealed upon chat. I need to know the technical details Más

$2500 USD en 30 días
(1 comentario)
2.1
webdroid01

Dear, Greetings…!! Thank you for giving us the opportunity to bid on this project. We are happy to forward our proposal to you. Please feel free to contact us for any further clarifications or assistance you may requ Más

$1666 USD en 30 días
(4 comentarios)
1.3
ITGAMESOL

Xin chào, Tôi là chuyên gia về phát triển trò chơi 2D / 3D và tôi có thể phát triển nó với đồ họa, hoạt hình và cấp độ chất lượng cao trong trò chơi. sử dụng 2D Cocos, Unity3d, Vuforia. Tôi sẽ thiết kế và phát triển Más

$1500 USD en 30 días
(1 comentario)
1.4