Cancelado

iphone-android uygulama

Proje ?çeri?i:

1. Mobil Uygulamalar

a. IPhone Uygulamas?

b. Android Uygulamas?

2. Facebook Uygulamas?

Uygulama içerikleri:

1. Mobil Uygulama

a. Telefon defteri veritaban?ndan tüm contact bilgileri çekilir.

b. Telefon rehberinden çekilen ki?iler GSM No ve Sabit Tel no e?le?tirmesi yap?larak

CRM’deki Sözle?me ve Mü?teri Aday? modülü ile e?le?tirilir.

c. Ki?ilerin crm üzerindeki e?le?melerine göre sa??nda logo görüntülenir.

i. Abone olanlar için firma logosu ç?kar.

ii. Abone olmay?p mü?teri adaylar?nda kay?tl? olanlarda kum saati logosu ç?kar.

iii. Abone kayd? olmayan ve taahhütü olmayan (ayn? zamanda CRM ile

e?le?meyen) ki?ilerde i?aret kutusu ç?kar.

d. Ki?i listesi 4 farkl? görünümde listelenebilecektir;

i. Tümü

ii. Abone Olmayanlar

1. Mesaj Gönderdiklerim: Ki?inin üzerine t?klan?nca gönderilen mesaj içeri?i

ve tarihi görüntülenecektir.

2. Taahhüt’ü Olanlar

iii. Abone Olanlar

e. Abone olmayanlar ekran?nda tek tek seçilerek veya “Tümünü Seç” dü?mesi ile seçilen

kay?tlara “Davetiye Gönder” dü?mesi vas?tas?yla gönderim yap?labilecek. Gönderim ?ekli;

i. SMS + EMAIL

ii. Sadece EMAIL

f. Gönderim seçimi yap?ld?ktan sonra gönderilecek mesaj için seçim yap?lacak;

i. ?ablondan Gönder seçene?i ile haz?r mesajlarda seçebilecek

ii. Mesaj Yaz seçene?i ile gönderilecek mesaj? kendi yazabilecek

g. Mesaj gönder butonun alt?nda ücretsiz ibaresi olacak.

h. Mesaj Gönderimi Gerçekle?tikten sonra mesaj gönderilen ki?i ilgili abone ile ili?kili ?ekilde

CRM’de mü?teri aday? olarak kaydedilecektir. (bu k?sm? biz yap?yor olucaz)

j. Ki?iler listesinde ki?inin üzerine bas?l? tutuldu?unda “Hemen Abone Yap” penceresi

ç?kacak. Burada TC Kimlik No ve Sabit Tel No bilgisini soracak ve “Gönder” tu?una

bas?ld???nda bu bilgiler ile CRM’de “Mü?teri Adaylar?” modülüne kaydedilip ilgili sat??

personeline email ile haber verecektir.(entegrasyon k?sm? bizde)

k. Uygulama abonelik durumlar?n? bildirim olarak çekecek ve simge üzerinde gösterecektir.

Android uygulamas?nda ise sistem uyar?s? olarak gösterecek ve uyar?ya t?kland???nda uygulama içerisinde abone olanlar?n listesini ve tarihlerini gösterecektir.

m. Uygulama ilk aç?ld???nda TC Kimlik No ile giri? yap?lacak ve ONAY SMS’i gelecek.

SMS’te gelen ?ifreyi girip sistem aktive edilecek.

2. Facebook Uygulamas?

a. Mobil uygulama süreçlerinin ayn?s? Facebook uygulamas?nda da yer alacak.

b. Mesaj olarak email adresi olanlara email, GSM no olanlara SMS gönderilebilecek. Di?er

kullan?c?lara Facebook üzerinden davet gönderilecek.

c. Referans Abone TC Kimlik No ile takip edilecek ve Mobil Uygulama ve Facebook

üzerinden gönderdi?i davetler tekrar olmayacak ?ekilde e?le?ecek.

Habilidades: Android, iPhone, Mobile App Development

Ver más: yer, t mobile android, tc facebook, r android, p-kay, logo ya p, logo yap, logo mobil, android r, android 4.2, android 18, android 17, yor, vas, telefon, tek c, tas, sm m, r j, proje

Información del empleador:
( 0 comentarios ) istanbul, Turkey

Nº del proyecto: #1703898

6 freelancers están ofertando el promedio de $2000 para este trabajo

techmasterpk

hi sir please see private message box.

$1500 USD en 25 días
(7 comentarios)
5.5
iphoneexperts

Hello Sir , ##################### Plz check your PMB ######################### Thanks

$1500 USD en 28 días
(18 comentarios)
5.7
rogercrowe

Hello It is our pleasure to work with you on your project. We are willing to provide you quality services,please look further for the expertise on our work. Kind Regards

$2000 USD en 22 días
(0 comentarios)
0.0
mybasit

we have professional android developers to do such professional Development, We are working on Android around 2 [login to view URL] I assure you about the Expert work and on time delivery of Project. Thanks.

$2500 USD en 60 días
(0 comentarios)
0.0
abacix

Benile iletisime geç üstad. Yard?mc? olmaya haz?r?m.

$1500 USD en 30 días
(0 comentarios)
0.0
K2SPVhl81

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$3000 USD en 1 día
(0 comentarios)
0.0