Cerrado

Mobile development

7 los freelancers están ofertando un promedio de $191 para este trabajo.

priyamanswee

Hello, I am Magento, PHP, Wordpress and Woocommerce developer with experience in designing and development. I works with fully customize theme in wordpress and for woocommerce Shopping sites. I gives quality of work Más

$250 USD en 3 días
(26 comentarios)
5.4
$244 USD en 10 días
(47 comentarios)
5.9
saadiilancer

A proposal has not yet been provided

$100 USD en 10 días
(3 comentarios)
1.6
myfer2016

Xin chào khách hàng Tôi có kinh nghiệm phong phú với phát triển web. Tôi quen thuộc với việc phát triển điện thoại di động. Tôi tốt trong thiết kế web đáp ứng. Tôi hy vọng công việc với bạn. cảm ơn

$155 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0
$155 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0
$277 USD en 5 días
(0 comentarios)
0.0
masterbk

- Có nhiều kinh nghiệm phân tích, thiết kế và lập trình web tương thích mobile và desktop - Nếu hợp tác, đây sẽ là dự án đầu tiên của tôi trên freelancer. Vì thế website hoàn thiện sẽ đảm bảo đáp ứng tốt nhất mọi yêu Más

$155 USD en 10 días
(0 comentarios)
0.0
bluetech20

Before Award To Any Freelancer Please Discuss With us For Your Project -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- We have gone through the details you have provided. We are Real Más

$155 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0