Cerrado

Mobile development

6 freelancers están ofertando el promedio de $177 para este trabajo

priyamanswee

Hello, I am Magento, PHP, Wordpress and Woocommerce developer with experience in designing and development. I works with fully customize theme in wordpress and for woocommerce Shopping sites. I gives quality of work Más

$250 USD en 3 días
(37 comentarios)
5.6
$244 USD en 10 días
(53 comentarios)
6.0
saadiilancer

A proposal has not yet been provided

$100 USD en 10 días
(4 comentarios)
1.6
$155 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0
masterbk

- Có nhiều kinh nghiệm phân tích, thiết kế và lập trình web tương thích mobile và desktop - Nếu hợp tác, đây sẽ là dự án đầu tiên của tôi trên freelancer. Vì thế website hoàn thiện sẽ đảm bảo đáp ứng tốt nhất mọi yêu Más

$155 USD en 10 días
(0 comentarios)
0.0
bluetech20

Before Award To Any Freelancer Please Discuss With us For Your Project -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- We have gone through the details you have provided. We are Real Más

$155 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0