Virtual Machine

Cerrado Publicado hace 2 meses Pagado a la entrega
Cerrado

Chào mọi người, mình là newbie mới tập dùng Google Cloud sử dụng cho việc học và nghiên cứu ạ

Hiện mình muốn tạo Nested virtual machine (Window) trên Google cloud nhưng vẫn chưa tạo được

Có anh/chị nào nắm sơ về Cloud Computing hỗ trợ tạo trực tiếp 1-1 giúp em được ko ạ

Phí thương lượng ạ

Soluciones en la nube Cloud Storage de Google Google Cloud Platform GCP AI IBM Cloud

Nº del proyecto: #37792658

Sobre el proyecto

1 propuesta Proyecto remoto Activo hace 3 semanas

1 freelancer está ofertando un promedio de $5 para este trabajo.

Eminencehub

As a seasoned professional on the Google Cloud Platform with experience working for over 150 companies, I am confident that I can assist you with your virtual machine needs and resolve any queries you have. My team and Más

$5 USD / hora
(0 comentarios)
0.0