Εισαγωγή δεδομένων -- 2

Cancelled

Descripción

Να περάσουν οι συνημμένες εικόνες σε Word.

Δεν χρειάζεται καμία μορφοποίηση, μόνο απλό κείμενο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είναι πολυτονικό με απόλυτη ακρίβεια στην ορθογραφία.

Αυτές είναι 2 εικόνες σαν παράδειγμα. Για την δουλειά, χρειάζονται 10 τέτοια ζευγάρια (σύνολο 20 εικόνες).

Habilidades: Entrada de datos, Edición, Griego

Ver más: 500 word article, word 2007 file permission, word francais correction, word recipe translated japanese, spider search word code, word powerpoint conversion, word com copy paste script, textarea word count, copy word photoshop, 1000 word essays, templates merge documents word, 1000 word essay, protect word document using access database, 4000 word artical

ID de proyecto: #11757100