Freelancer: hoang8xpts
Compartir:
Reportar entrada

Website Mockup for Wordpress website

Hope you will like it. Please check my entry and let me know if you required any change or modification on my design.

Participación en el concurso Nro.12 para                         Design a Website Mockup for Wordpress website
Participación Nro. 12

Tablero de aclaración pública

 • longnha
  Organizador del concurso
  • 7 años atrás

  can you make such changes?

  • 7 años atrás
  1. longnha
   Organizador del concurso
   • 7 años atrás

   no, seem like you don't understand my explanation. Thanks.

   • 7 años atrás
  2. hoang8xpts
   hoang8xpts
   • 7 años atrás

   Tôi không giỏi tiếng anh , có thể tôi đã hiểu sai ý của bạn . Nếu có thể bạn vui lòng giải thích lại giúp tôi bằng tiếng Việt. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành dự án này cho bạn . Cảm ơn !

   • 7 años atrás
 • longnha
  Organizador del concurso
  • 7 años atrás

  Second menu at top, main menu under the logo

  • 7 años atrás
 • longnha
  Organizador del concurso
  • 7 años atrás

  too many lines, you need to simplified it and make change such as:respect the current banner ads position (728x90 banner next to logo),

  • 7 años atrás
 • hoang8xpts
  hoang8xpts
  • 7 años atrás

  Please check FULL PAGE in Here : https://symu.co/zdtzpm.s

  • 7 años atrás

Mostrar más comentarios Procesando...